35 000 PLN Siedlisko (powiat wołomiński)

Data publikacji: 15/01/2020
Data modyfikacji: 18/05/2020
 • Miejsce: mazowiecke, Polska

Syndyk wraz z właścicielem drugiego udziału łącznie sprzedadzą dwa udziały wynoszące po 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w woj. mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Jadów, obrębie Myszadła, dz. ew. nr 147/1 o pow. 0,08ha

Oferty należy składać:
Korespondencyjnie na adres Biuro Syndyka Paweł Choina, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik


Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 500,00 złotych na rachunek masy upadłości 72 1090 2688 0000 0001 4241 5591
Odbiorca przelewu: Paweł Choina syndyk masy upadłości Macieja Orzechowskiego, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Po wyborze oferenta syndyk zwróci się do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż. W przypadku braku zgody wadium zostanie bezzwłocznie zwrócone oferentowi.

Cena 35.000,00 złotych dotyczy całej nieruchomości (dwóch udziału w wysokości po 1/2 każdy).

Do umowy (notarialnej) staną:
- Syndyk masy upadłości Macieja Orzechowskiego jako sprzedający udział wynoszący 1/2 w prawie własności
- Pan Piotr Orzechowski jako sprzedający udział wynoszący 1/2 w prawie własności.

Zapłata całej ceny:
- 17.500,00 zł pomniejszone o 500,00 zł wadium musi być zapłacone na rachunek masy upadłości przed podpisaniem aktu notarialnego
- 17.500,00 zł do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez drugiego sprzedającego


Telefon: 500700763

Podziel się

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia

 • Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Udział 1/20 w nieruchomości gruntowej zabudowanej - Maksymilianów
  Real estate - (lubelskie) - 02/04/2020 20 864 PLN

  WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI 1. Syndyk masy upadłości Norberta Mendyka sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty - udział w wysokości 1/20 części we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położnej w woj. świ...

 • Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Działka rolna o pow. 0,5849ha gmina Skierniewice
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 11 670 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...

 • Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.733m2 w Łowiczu
  Real estate - (łódzkie) - 07/03/2020 768 000 PLN

  Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż - art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższ...